Bijles

Bij tegenvallende resultaten kan het zijn dat uw kind tijdens de les de uitleg van de docent niet goed begrijpt. Om diverse redenen kan het zijn dat uw kind een flinke achterstand heeft opgelopen bij een bepaald vak.

Dan zijn (tijdelijke) bijlessen een uitkomst.

Samen kijken we waar de hiaten en de problemen zitten. Soms kunnen een andere uitleg, een schema of voorbeelden helpen om de stof te begrijpen.

In de klas ontbreekt soms de aandacht en de rust om goed over de stof na te denken en vragen te kunnen en durven stellen.
Bij Studiebegeleiding Reek is dit wel mogelijk omdat we individueel en/of in kleine groepen werken.

We kunnen bijlessen geven op alle niveaus in de vakken Nederlands, Engels, Frans, Duits, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en (bedrijfs)econonie.
Daarnaast kunnen we leerlingen van de basisschool helpen met taal, rekenen en lezen. 

Voor de andere vakken kunt u contact met ons opnemen, wij gaan dan voor u op zoek naar een geschikte begeleider / coach.